Bodemsaneren

Voorafgaand aan de tanksanering van een ondergrondse brandstoftank dient er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen op aanwezigheid van verontreinigde stoffen boven de achtergrondwaarden of streefwaarden. Indien er sprake is van een sterke verontreiniging (overschrijding interventiewaarde) zal er een nader bodemonderzoek uitgevoerd dienen te worden.

Het doel van het nader bodemonderzoek is de omvang van de verontreinigde stoffen, in zowel horizontale als verticale richting vast te kunnen stellen of in deze in overeenstemming met de wet bodembescherming (Wbb) sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Er is in overeenstemming met de Wbb sprake van ‘een ernstig geval’ indien in meer dan 25 m³ grond of in meer dan 100 m³ bodemvolume grondwater de interventiewaarde wordt overschreden.

Offerte aanvragen