Tank Installatie

Milieutechniek Schippers levert betaalbare vloeistof opslagsystemen van top kwaliteit. Wij bieden een mooi assortiment aan mobiele en stationaire opslagtanks voor zowel diesel als AdBlue.

 

Daarnaast is ons assortiment aangevuld met de benodigde equipment

  1. Brandstofpompen met afgiftepistool
  2. Vulpunt opvangbakken 5 ltr. voor montage op de tank of ca. 65 ltr. geplaatst op het maaiveld
  3. Overvulbeveiliging en antihevelklep (verplicht)
  4. Diverse appendages o.a. vul-peildop, productplaatjes, ontluchter etc.

 

Offerte aanvragen

Tank installatie

Nadat je een (bovengrondse) brandstoftank heeft aangeschaft moet je deze ter plaatste laten installeren. Deze installatie moet in overeenstemming met de voorgeschreven richtlijnen van het bevoegd gezag geschieden. Pas dan voldoe je aan de eisen die veel Gemeente en overheden stellen.

Milieutechniek Schippers is middels de gevraagde KIWA-certificering bevoegd om elke bovengronds tank te installeren. De meldingen naar de Kiwa en het bevoegd gezag worden door ons verricht.

Na oplevering van de installatie zal er een installatielogboek opgemaakt worden met o.a. het installatiecertificaat, tankcertificaat, installatiegegevens, fotoreportage en eventuele onderhoudswerkzaamheden.

OFFERTE AANVRAGEN