Tank Cleaning

Bij het saneren van een brandstoftank of voordat een brandstoftank een (her)keuring kan ondergaan zal deze grondig, volgens de geldende richtlijnen moeten worden gereinigd.

Milieutechniek Schippers beschikt over alle materialen en over gecertificeerd personeel om deze reiniging juist uit te voeren.

Reinigingsprocedure

Bij het reinigen van een brandstoftank is de ‘normale’ procedure

  1. Leeghalen van de tank
    Alle nog aanwezige smeerolie en/of brandstofresten worden verwijderen en afgevoerd. Ook wordt de tank grondig gecontroleerd op sludge. Ook dit wordt, volgens de officiële, richtlijnen afgevoerd en vernietigd.
  2. Reinigen van de tank
    De tank wordt van binnen en van buiten compleet gereinigd met water. Indien het een (grote) ondergrondse tank betreft zal een van onze medewerkers in de tank plaatsnemen (compleet met beschermende kleding en ademluchtapparatuur)  om deze grondig schoon te maken.
  3. Afvoeren of hergebruiken
    Indien het een afgeschreven tank betreft zal deze hierna worden afgevoerd. Bij een tank die wordt klaargemaakt voor een (her) keuring kan de tank – indien deze wordt goedgekeurd – direct weer worden gebruikt.

Offerte aanvragen